Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Ar 6 Mehefin, daeth Cadwch Gymru’n Daclus ag Eco-Sgolion uwchradd o Fôn i Fynwy at ei gilydd am Ddiwrnod Mawr yr Ysgolion yn Ras Gefnfor fawreddog Volvo. Cymerodd bron i 300 o fyfyrwyr ran yn yr Eco-Bwyllgor Hŷn a gynhaliwyd ym mhabell y NoFit State Circus ym Mhentref y Ras, lle cawsant gyfle i glywed wrth siaradwyr rhyngwladol a chymryd rhan mewn gweithdai sbwriel môr.

Nod y diwrnod oedd codi ymwybyddiaeth o sbwriel y môr, gan archwilio gwahanol atebion wrth arddangos mentrau ysbrydoledig yr oedd pobl ifanc wedi’u datblygu o gwmpas y byd.

Roedd yr agenda’n cynnwys “The Blowfish” - yr unig fiolegydd môr metel trwm yn y byd a neges fideo gan Kehkashan Basu - ymhlith ei gredydau mae Cyngor Ymgynghorol Ieuenctid Diwrnod Cefnforoedd y Byd, Enillydd Gwobr Heddwch Rhyngwladol y Plant 2016 a Llywydd Sefydlu’r Green Hope Foundation.

Cyfarfu Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd â rhai o’r plant a dywedodd:  

Mae’n wych gweld ystod y gweithgareddau sy’n cael eu cynnal yn ystod Diwrnod Mawr yr Ysgolion. Rwy’n gobeithio bod y disgyblion wedi cael eu hysbrydoli ac y byddant yn cymryd yr hyn a ddysgwyd ganddynt yn ôl i’w hysgolion a’u cymunedau. Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae wrth leihau sbwriel a gwastraff ac mae’r digwyddiad hwn yn brif enghraifft o ymrwymiad Cymru i ddiogelu’n hamgylchedd morol trwy addysgu cenedlaethau’n dyfodol.

Dywedodd Daniel Schaffer, Prif Swyddog Gweithredol yr FEE;

Rydw i wrth fy modd o fod yn Niwrnod Mawr yr Ysgolion Cadwch Gymru’n Daclus yn dathlu’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud gan bobl ifanc, nid dim ond yng Nghymru ond ar draws y byd. Mae’r rhaglen Eco-Sgolion yn grymuso pobl ifanc mewn pynciau amgylcheddol ac rwy’n gobeithio y bydd y disgyblion yma heddiw’n cael eu hysbrydoli i gymryd camau pellach yn erbyn sbwriel y môr ac yn parhau i ysbrydoli pobl eraill.

Cynhaliwyd y gweithdai gan y Gymdeithas Cadwraeth Forol, Dŵr Cymru Welsh Water a Thîm Addysg Ras Gefnfor Volvo.

Cadwch Gymru’n Daclus, yr elusen amgylcheddol sydd hefyd yn cynnal y rhaglen Eco-Sgolion ryngwladol yng Nghymru. Mae dros 90% o ysgolion wedi’u cofrestru ar y rhaglen sy’n bwriadu helpu disgyblion i ddysgu am fyw yn gynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae cynaliadwyedd yn rhan mor bwysig o Ras Gefnfor Volvo, felly nid oes lle gwell i drafod sbwriel y môr a’i effaith ddinistriol. Rydym wrth ein boddau o fod yma gyda chynifer o fyfyrwyr Eco-Sgolion, gan gydnabod y gwaith eithriadol maen nhw’n ei wneud yn eu hystafelloedd dosbarth a’u cymunedau lleol. Mae hwn yn gyfle gwych i ddathlu eu llwyddiannau ac archwilio ffyrdd y gallwn gydweithio i wneud gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaol i’n hamgylchedd morol.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Eco-Sgolion, ewch i www.keepwalestidy.cymru  

 

Big Schools Day at the Volvo Ocean Race