Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn falch i allu cyhoeddi rhestr fer o enwau ar gyfer Gwobrau Cadwch Gymru’n Daclus 2017 sy’n cydnabod grwpiau sy’n gweithio’n ddiflino i wella eu hardaloedd lleol.

Mae gan yr arwyr gwyrdd di-glod hyn ar hyd a lled Cymru storïau ysbrydoledig i’w hadrodd am sut y mae eu gwaith gwirfoddol wedi gwella nid yn unig eu hamgylchedd lleol trwy leihau sbwriel a diogelu cynefinoedd bywyd gwyllt ond hefyd wedi creu cysylltiadau yn eu cymunedau, trwy ddod â phobl ynghyd ac mewn rhai amgylchiadau lleihau effeithiau tlodi

Cefnogir Gwobrau Cadwch Gymru’n Daclus gan Viridor, un o brif gwmnïau ailgylchu, ynni adnewyddadwy a rheoli gwastraff y DU. Yn ôl Rheolwr Gyfarwyddwr Viridor Phil Piddington mae’r cwmni a Cadwch Gymru’n Daclus yn ymroddedig i annog y cyhoedd i roi’r stwff iawn yn y bin cywir. Meddai:

Mae’r neges hon nid yn unig yn allweddol i genhadaeth Cadwch Gymru’n Daclus ond hefyd i ymrwymiad Viridor i annog trigolion i ailgylchu pob peth posib er mwyn bod y gwastraff sydd ar ôl, na ellir ei ailgylchu, yn cael ei drawsnewid yn ynni carbon isel. 

“Edrychwn ymlaen at ymuno gyda’r elusen i ddathlu gwaith y bobl ysbrydoledig hynny o Gymru sy’n gweithio’n ddiflino i wella eu hamgylchedd lleol.

Meddai Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Ers 25 mlynedd a mwy, mae Gwobrau Cadwch Gymru’n Daclus wedi dathlu pobl ysbrydoledig o bob oed am gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o fentrau gwyrdd, pob un ohonynt â’r nod cyffredin o wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. Llongyfarchiadau i bob un ar y rhestr fer o wirfoddolwyr, ysgolion, busnesau a mudiadau. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn y seremoni Wobrwyo a dymuniadau gorau i chi.

Gwahoddir y tri grŵp a roddir ar y rhestr fer ar gyfer pob categori i fynychu seremoni fawreddog i’w chynnal yng Nghaerdydd ar 20 Tachwedd 2017, gyda’r cyflwynydd S4C Siân Thomas a’r pencampwr rygbi Tom Shanklin yn arwain.

Gweler pob un o'r rownd derfynol yma www.keepwalestidy.cymru/gwobrau-cymru-daclus

Finalists announced for Tidy Wales Awards 2017