Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Ar Ddydd Sul 10 Mehefin, fe wnaeth menywod a merched yng Nghaerdydd gerdded gyda'i gilydd fel rhan o waith celf mawr i ddathlu can mlynedd o bleidleisiau i fenywod.

Cynhaliwyd PROCESSIONS yng Nghaerdydd ar yr un pryd â wnaith pobl yn Llundain, Belfast a Chaeredin mynd i'r strydoedd i nodi can mlynedd ers i Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl gael ei basio - a roddodd yr hawl i bleidleisio i fenywod.

Wnaeth gwirfoddolwyr Cadwch Gymru'n Daclus cymryd rhan a threfnu gasgliad sbwriel enfawr i sicrhau bod unrhyw sbwriel a gollwyd yn ystod neu ar ôl y daith yn cael ei godi. Cymerodd gwirfoddolwyr o bob oedran o bob rhan o Gymru ran yn y digwyddiad wrth gwisg sgarffiau yn lliwiau'r mudiad suffragette, gwyrdd, gwyn neu fioled. Dechreuodd y taith PROCESSION lliwgar o Stadiwm Dinas Caerdydd a'i orffen ym Mharc Bute yng nghanol Dinas Caerdydd.

Dywedodd Louise Tambini o Cadwch Gymru'n Daclus:

Rydym wrth ein bodd o fod yn rhan o'r Digwyddiad PROCESSION gwych hwn sy'n dathlu can mlynedd o bleidleisiau merched. Bod yr elusen amgylcheddol yr ydym ni, roeddwn am wneud cyfraniad cadarnhaol yn y ffordd orau posibl drwy ddarparu gwirfoddolwyr i gasglu unrhyw sbwriel fydd wedi gadael ar ôl.

 Gweler yr holl luniau o'r casgliadr sbwriel yn y PROCESSION ar Flickr Cadwch Gymru'n Daclus

Litter pickers take to the streets as part of Processions March