Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

  Mae Fairy a Head & Shoulders yn lansio poteli newydd, sydd wedi'u gwneud o  blastig wedi'i ailgylchu (hyd at 100%), gan gynnwys plastigau y mae gwirfoddolwyr Cadwch Cymru’n Daclus wedi'u hadfer o’n traethau. 

  Yn 2017, roedd Cadwch Cymru’n Daclus wedi ymuno â TerraCycle - un o gwmnïau mwyaf blaenllaw'r byd ym maes ailgylchu gwastraff anodd ei ailgylchu. Ers hynny, mae gwirfoddolwyr sydd wedi bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau glanhau traethau ledled y wlad wedi bod yn gwahanu plastigau o'r môr y gellir eu hailgylchu. Gyda chymorth a chefnogaeth awdurdodau lleol, mae TerraCycle wedi bod yn casglu a phrosesu'r gwastraff hwn, a’i ailgylchu’n gynnyrch newydd.  

  Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

  Rydym yn falch iawn o gael y cyfle i gydweithio â TerraCycle i helpu i fynd i'r afael â'r her o ran sbwriel môr ac mae’n beth cyffrous iawn gweld y poteli plastig traeth newydd yn glanio ar ein silffoedd. 

  Wrth gwrs, ni fyddai dim o hyn wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth ein hawdurdodau lleol, heb sôn am y gwirfoddolwyr anhygoel sy'n gweithio’n ddiflino i ofalu am eu hamgylchedd lleol.

   Y llynedd, am bob 100m o draethau yn y DU, daethpwyd o hyd i 138 darn o sbwriel, ar gyfartaledd[1].

  Un o’r ffactorau craidd yn hyn o beth yw faint o wastraff sydd ddim yn cael ei ailgylchu - ar hyn o bryd, dim ond 39% o'r plastigau sy'n cael eu defnyddio sy'n cael eu hailgylchu yn y DU.

  O safbwynt ein traethau, mae effeithiau ailgylchu a gwaredu gwastraff i'w teimlo fwy byth yn yr haf - nid yn unig oherwydd diffyg ailgylchu, ond hefyd oherwydd mai'r cyhoedd sy’n gyfrifol am 30% o'r sbwriel ar draethau'r DU[2].

  Mae angen i ni feddwl a gweithredu mewn ffordd wahanol i droi'r fantol yn erbyn plastigau traeth, oherwydd mae pob potel yn gwneud gwahaniaeth go iawn. Felly, pan fyddwch chi’n siopa am y cynnyrch rydych chi’n eu defnyddio i olchi llestri neu i olchi'ch gwallt, mi allwch chi ddewis y rheini sy'n helpu i lanhau eich planed hefyd!

  Gallwch helpu i wneud gwahaniaeth:

  Mae Fairy, Head & Shoulders a siopau Tesco yn gweithio mewn partneriaeth â Keep Britain Tidy, Cadwch Cymru'n Daclus i helpu i lanhau traethau ar ôl yr haf, ac yn eich gwahodd chi i enwebu eich hoff draeth i fod yn un o ddeg o draethau ledled y DU a fydd yn rhan o'r fenter glanhau traethau eleni.   

  I bleidleisio ac i gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, ewch i www.bigbeachclean.co.uk

  [1]Adroddiad Y Gymdeithas Cadwraeth Forol ar fenter Glanhau Traethau Prydain 2017 https://www.mcsuk.org/media/GBBC_2017_Report.pdf   

  [2] https://resource.co/article/uk-overestimating-plastic-packaging-recycling-rate-says-eunomia-12453

  Clean home, clean hair, clean beaches