Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Mae Canolfan Ganser Felindre yng Nghaerdydd wedi lansio menter newydd i annog yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr i gael gwared ar gwpanau coffi untro mewn ymgais i leihau gwastraff.

Mae cwpanau masgl reis ‘Eco to go’ bellach ar gael yn Ystafell Fwyta’r Ganolfan.  Bydd cwsmeriaid yn cael gostyngiad o 10c ar bob diod boeth y byddant yn ei phrynu gan ddefnyddio cwpan amldro.  Mae llestri wedi cael eu hailgyflwyno hefyd fel rhan o ymgyrch ehangach i wella cynaliadwyedd.

Datgelodd ffigurau diweddar fod dros 36 miliwn o gwpanau wedi cael eu prynu gan Fyrddau Iechyd Cymru er 2013. Y llynedd yn unig, prynodd Felindre 70,000 o gwpanau plastig.  Wedi eu gosod mewn un llinell hir, byddai’r rhain yn ymestyn i gopa Pen y Fan saith gwaith drosodd.

Dywedodd Lisa Miller, Cyfarwyddwr Gweithrediadau yng Nghanolfan Ganser Felindre:

Rydym wrth ein bodd yn lansio’r detholiad Eco to go mewn ymgais i leihau’r defnydd o blastig yn y Ganolfan Ganser. Rydym wedi ymrwymo i leihau ein defnydd o blastig a byddwn yn cyflwyno camau eraill yn y misoedd i ddod.

Dywedodd Lynn Johnson, Rheolwr-gyfarwyddwr Eco to go:

Mae ein cwpanau wedi eu gwneud o fasgl reis, gwastraff amaethyddol, sydd fel arfer yn cael ei losgi neu ei anfon i safleoedd tirlenwi. Mae’r cwpanau yn 100% naturiol, gellir eu hailddefnyddio 100oedd o weithiau ac ar ddiwedd eu hoes, gellir eu claddu mewn compost neu eu troi’n wrtaith.

Mae Felindre wedi gweithio gyda’r elusen Cadwch Gymru’n Daclus i ddatblygu ei holl weithgareddau amgylcheddol. Mae Louise Tambini, Cyfarwyddwr Gweithrediadau i Gadwch Gymru’n Daclus, bellach yn annog eraill i ddilyn Felindre:

Rydym wrth ein bodd bod Canolfan Ganser Felindre yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n hamgylchedd trwy gyflwyno cwpanau y gellir eu hailddefnyddio. Mae’r ysbyty yn arwain y ffordd o ran mynd i’r afael â defnydd diangen o blastig tafladwy. Ein gobaith yw y bydd yn ysbrydoli ysbytai a byrddau iechyd eraill yng Nghymru i weithredu.

Velindre Cancer Centre tackling waste with reusable cups