Mae Canolfan Arddio Pugh’s wedi ymuno gyda’r elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus ac wedi troi’n ddi-blastig. Yn ystod Awst, bydd Pugh’s yn Radur yn gartref i stondin godi Cadwch Gymru’n Daclus yn gwerthu cynnyrch y gellir ei ailddefnyddio a dewisiadau amgen cynaliadwy.

Bydd y stondin yn cynnwys cwpanau a photiau peint y gellir eu hailddefnyddio a barbeciw bioddiraddiadwy ecogyfeillgar, biniau car sy’n dal dŵr wedi eu creu o ddeunydd heb ei ddefnyddio a siacedi llachar wedi eu huwchgylchu ar gyfer cŵn.

Mae Pugh’s wedi ymrwymo i ddileu cynnyrch plastig defnydd unigol o bob caffi a bwyty a defnyddio dewisiadau amgen cynaliadwy yn eu lle. Bydd yr addewid di-blastig yn parhau yn Neuadd Fwyd Radur Pugh’s gyda chynwysyddion y gellir eu hailddefnyddio ar gyfer olew a finegr a ffrwythau a llysiau rhydd.

Mae Pugh’s hefyd yn gobeithio annog cwsmeriaid i gael gwared ar gwpanau coffi defnydd unigol trwy fod y cwmni diweddaraf i ymuno â chwyldro “Cwpanau Taclus” Cadwch Gymru’n Daclus. Mae’r ganolfan arddio’n gwerthu cwpanau coffi brand amldro gyda £1 o bob cwpan yn mynd yn ôl i’r elusen amgylcheddol.  

Dywedodd Graham Pugh, perchennog Pentref Arddio Pugh’s;

Yma yn Pugh’s rydym bob amser yn ymdrechu i gyflawni arfer gorau o ran datblygu cynaliadwy ac rydym yn falch o gefnogi Cadwch Gymru’n Daclus gyda’r gwaith pwysig y maent yn ei wneud. Ein gobaith yw y bydd canolfannau garddio eraill yng Nghymru yn dilyn esiampl Pugh’s ac yn dechrau archwilio bod yn ddi-blastig.

 

Dywedodd Louise Tambini, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae addewid Canolfan Arddio Pugh’s i fod yn ddi-blastig yn dangos nad yw symud tuag at gymdeithas fwy cynaliadwy yn golygu bod yn rhaid i chi gyfaddawdu o ran ansawdd a dewis. Mae pryder cynyddol am y niwed y mae plastig yn ei wneud i’r byd naturiol; yn arbennig yr effaith ddinistriol y mae llygredd plastig yn ei gael pan fydd yn mynd i mewn i’r amgylchedd morol. Gan fod 80% o falurion morol yn dod o ffynonellau ar y tir, mae gennym i gyd ran i’w chwarae yn newid hyn ac rydym wrth ein bodd bod Pugh’s wedi ymuno â ni.

Pugh’s Garden Centre to go plastic free