Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Cadwch Gymru’n Daclus wedi cael achrediad arian yn erbyn Safon Buddsoddwyr mewn Pobl, sydd yn dangos ein hymrwymiad i berfformiad uchel trwy reoli pobl yn dda.

Am dros 40 mlynedd, mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi gweithio mewn partneriaeth i gyflwyno ystod o raglenni allweddol sydd wedi annog a chefnogi gwirfoddoli gweithredol, hyfforddiant, addysg amgylcheddol a datblygu cynaliadwy. Mae gennym staff sydd yn gweithio ar lawr gwlad ym mhob cwr o Gymru, gan helpu cymunedau i weithredu a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w hamgylchedd lleol.

Buddsoddwyr mewn Pobl yw’r safon ryngwladol ar gyfer rheoli pobl, gan ddiffinio’r hyn sydd ei angen i arwain, cefnogi a rheoli pobl yn effeithiol er mwyn cael canlyniadau cynaliadwy. Mae fframwaith Buddsoddwyr mewn Pobl yn ategu’r Safon, gan adlewyrchu tueddiadau diweddaraf y gweithle, y sgiliau hanfodol a’r strwythurau effeithiol sydd eu hangen i ragori mewn unrhyw ddiwydiant. Mae Buddsoddwyr mewn Pobl yn galluogi sefydliadau i feincnodi yn erbyn y gorau yn y busnes ar raddfa ryngwladol.

Dywedodd Paul Devoy, Pennaeth Buddsoddwyr mewn Pobl:

Hoffem longyfarch Cadwch Gymru’n Daclus. Mae achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl yn arwydd o gyflogwr gwych, man rhagorol i weithio ac ymrwymiad amlwg i lwyddo. Dylai Cadwch Gymru’n Daclus ymfalchïo yn eu cyflawniad.

O’r 15,000 o sefydliadau yng nghymuned Buddsoddwyr mewn Pobl, mae’r data diwethaf a gyhoeddwyd yn nodi mai dim ond 179 o sefydliadau sydd wedi cael y wobr arian ar draws y DU.

Gan roi sylw ar y wobr, dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael achrediad arian Buddsoddwyr mewn Pobl am yr ail dro, yn arbennig ar ôl cael ein hasesu yn erbyn y safonau llym newydd. Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gwneud pobl yn ganolog i bopeth a wnawn; gan ddechrau gyda’n staff.

Nhw yw’r ased gorau sydd gennym felly mae’n hanfodol ein bod yn creu amgylchedd gwaith lle gall pawb ffynnu, teimlo eu bod yn cael cefnogaeth, ac ymfalchïo yn eu gwaith. Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i’r tîm cyfan am eu hymrwymiad parhaus – mae’n anrhydedd gweithio gyda grŵp o bobl sydd mor angerddol a dawnus.

Am fwy o wybodaeth am Fuddsoddwyr mewn Pobl, ewch i www.investorsinpeople.com

Keep Wales Tidy recognised as an Investor in People