Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Tri chant o wirfoddolwyr ar draws Caerdydd i lanhau’r Afon Taf y penwythnos diwethaf (17-19 Chwefror).

Daeth grwpiau cymunedol, busnesau, clybiau chwaraeon a myfyrwyr ynghyd am benwythnos o weithredu er mwyn Tacluso’r Taf, wedi ei drefnu gan Gadwch Gymru’n Daclus a’i noddi gan Redrow Homes.

Casgwlyd bron i 400 o fagioau sbwriel o’r afon a’r ardal cyfagos – heb son am ddarnau mwy fel troli siopa, beics, angor, a gweddillion car yn rhydu!

Dywedodd Beverley Wookey, Cyfarwyddwr Gwerthiannau yn Redrow Homes De Cymru:

Yn Redrow rydym yn angerddol am ddiogelu’r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.  Mae’r Afon Taf yn rhan annatod o dirwedd De Cymru ac mae’n hanfodol i fywyd gwyllt a gweithgareddau hamdden yn yr ardal, felly mae sicrhau bod yr afon yn aros yn lân ac yn ddiogel i bawb sy’n ei defnyddio yn hynod o bwysig.  Roeddem felly wrth ein bodd yn noddi a chymryd rhan yn Tacluso’r Taf 2017.

Cafodd ymgyrch Cadwch Gymru’n Daclus gefnogaeth cyflwynydd y BBC, yr awdur ac un o drigolion Caerdydd, Will Millard.

Dywedodd Will:

Rwyf wedi bod yn falch o gefnogi Tacluso’r Taf 2017. Mae’r Afon Taf wedi cael ei thrawsnewid ers dyddiau diwydiant trwm, sydd wedi galluogi pysgod, planhigion a bywyd gwyllt i ffynnu. Fodd bynnag, ni allwn gymryd hyn yn ganiataol – mae’n hynod o bwysig ein bod yn parhau i ofalu am ein hafon.

Roedd y sefydliadau wnaeth ymuno â’r ymgyrch yn cynnwys: Dŵr Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Criced Morgannwg, Chwaraeon Cymru, Clwb Canwio Caerdydd, Grŵp Afonydd Caerdydd, Cadw Grangetown yn Daclus, Clwb Rhwyfo Llandaf, ACT Training, Cyfeillion Parc Hailey, Taffs Taclus Caerdydd, Cardiff Rotaract, Cyfnewid UNA, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, a Green Days.

Dywedodd Gareth Davies, Swyddog Prosiect Cadwch Gymru’n Daclus:

Roedd yn wych gweld cymaint o bobl ar draws Caerdydd yn cymryd rhan yn Tacluso’r Taf. Mae’n hanfodol ein bod yn gwneud ein rhan yn gofalu am ein hamgylchedd lleol ac mae’r penwythnos yma wedi bod yn enghraifft berffaith o’r hyn y gall cymunedau lleol ei gyflawni pan fyddant yn cydweithio. 

 Hoffwn ddiolch i Wasanaeth Parciau Caerdydd a gweithwyr o adran glendid Cyngor Caerdydd am eu cymorth i waredu’r gwastraff a gasglwyd. Rydym hefyd yn hynod ddiolchgar i’n noddwr, Redrow Homes, achos heb eu cefnogaeth ni fyddai Tacluso’r Taf 2017 wedi bod yn bosib.

Wedi eich ysbrydoli gan Dacluso’r Taf? Ymunwch â Cadwch Gymru’n Daclus ar gyfer y Gwanwyn Glân Cymru cyntaf erioed - ymgyrch sbwriel newydd sbon i annog pobl ledled Cymru i ddod ynghyd ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni a helpu i ofalu am ein gwlad brydferth.  

Keep Wales Tidy and Redrow Homes join forces for The Great Taff Tidy