Cymraeg

Parhewch â'ch gweithgareddau Eco-Sgolion

Eco-Sgolion Adref

Mae cynllun Gwobr y Faner Werdd ar gyfer parciau a mannau gwyrdd yn parhau i fynd o nerth i nerth yng Nghymru, gyda’r cyhoeddiad bod Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn ardystio ei Achrediad Safle Treftadaeth Werdd.

Heddiw, mae’r elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru’n Daclus, wedi cyhoeddi cefnogaeth Cadw i’r achrediad sy’n cydnabod safleoedd sydd yn arwyddocaol yn hanesyddol ac sy’n bodloni’r safonau uchel sy’n ofynnol i gyflawni statws Baner Werdd.

Wedi eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, caiff Gwobrau’r Faner Werdd eu barnu gan arbenigwyr mannau gwyrdd sydd yn gwirfoddoli eu hamser i ymweld â safleoedd ymgeiswyr a’u hasesu yn erbyn wyth maen prawf llym, yn cynnwys safonau garddwriaethol, glendid, rheolaeth amgylcheddol a chyfranogiad cymunedol.

Ar ôl blwyddyn lwyddiannus arall, mae baneri bellach yn hedfan dros 183 o barciau a mannau gwyrdd gorau Cymru, yn cynnwys tri Safle Treftadaeth Werdd - Parc Bute yng Nghaerdydd, Parc Belle Vue yng Nghasnewydd a Phen y Gogarth yng Nghonwy.

Dywedodd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:

Rwy'n falch iawn i gefnogi Cynllun Achrediad Treftadaeth y Faner Werdd, sy'n helpu i hyrwyddo a gwarchod yr amgylchedd hanesyddol arbennig sydd gennym yma yng Nghymru. Gan weithio mewn partneriaeth â Cadwch Gymru'n Daclus, bydd hyn yn helpu i sicrhau bod cynaliadwyedd yn parhau yng nghanol popeth ni’n gwneud, gan ganiatáu i genedlaethau'r dyfodol fwynhau'r digonedd o barciau a mannau gwyrdd sy'n hanfodol i'n treftadaeth.

Bydd Cadwch Gymru’n Daclus a Cadw yn cydweithio i gydnabod safleoedd o ddiddordeb lleol neu genedlaethol.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn hapus iawn bod Cadw wedi ardystio’r Achrediad Safle Treftadaeth Werdd – mae’n adeg gyffrous arall i gynllun Gwobr y Faner Werdd.

Rydym yn ffodus i gael cymaint o barciau a mannau gwyrdd hanesyddol arbennig yng Nghymru.  Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda Cadw i ddweud eu straeon a dathlu ymdrechion y staff a’r gwirfoddolwyr sydd yn helpu i warchod treftadaeth ein gwlad.

Gellir bellach gwneud cais am Achrediad Safle Treftadaeth Werdd. Gall unrhyw safle Baner Werdd sydd o ddiddordeb hanesyddol lleol neu genedlaethol, neu’n cynnwys nodweddion o ddiddordeb hanesyddol wneud cais.

Cadw endorse heritage accreditation for parks