Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Mae pedwar lle rhagorol i aros wedi cael gwobr ryngwladol Goriad Gwyrdd yr haf hwn. Gall gwesteion fod yn dawel eu meddwl bod y mannau hyn yn helpu i ddiogelu’r amgylchedd trwy weithredu mewn ffordd gynaliadwy. Yr ychwanegiadau newydd yw;

  • Gwesty Bach Eco Bryn Elltyd, Blaenau Ffestiniog
  • Bythynnod Hunanarlwyo Arlanfor, Ynys Môn
  • Parc Carafanau Minfford, Ynys Môn
  • Canolfan Llys Llewellyn Pentref Gwyliau Rhosneigr, Ynys Môn

Yn ogystal â’r ychwanegiadau newydd, mae Gwesty Oasis yn Llandudno wedi cael gwobr Goriad Gwyrdd am yr ail flwyddyn.

Goriad Gwyrdd yw’r eco-label sydd yn tyfu gyflymaf sydd wedi ei roi i fwy na 3,000 o ddarparwyr lletygarwch mewn 57 o wledydd yn fyd-eang. Yng Nghymru, gweithredir Goriad Gwyrdd gan Cadwch Gymru’n Daclus, sydd hefyd yn rheoli rhaglen eiconig y Faner Las. Ers ei lansio yng Nghymru yn 2015, mae Goriad Gwyrdd wedi ennyn diddordeb ar raddfa genedlaethol.

Gall busnesau ar draws y sector wneud cais am Goriad Gwyrdd.  Mae hyn yn cynnwys gwely a brecwast, gwestai, llety hunanarlwyo, safleoedd gwersylla, canolfannau cynadledda, bwytai ac atyniadau.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Hoffem longyfarch ein holl fusnesau Goriad Gwyrdd yng Ngogledd Cymru ar eu llwyddiant. Mae’n wych gweld cymaint o ddarparwyr lletygarwch yng Nghymru’n croesawu cynaliadwyedd. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld dymuniad cynyddol gan ymwelwyr i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd trwy fynd ar wyliau mewn ffordd fwy cynaliadwy. Mae’n bwysig cydnabod a dathlu busnesau Cymru sydd yn arwain y ffordd a’u helpu i gyflawni eu nod.

Mae Goriad Gwyrdd yn gyfle i roi Cymru ar y map fel cyrchfan gynaliadwy yn yr 21ain ganrif. Mae’n galonogol gwybod, pan fyddwch yn dewis ymweld â safle Goriad Gwyrdd, eich bod yn ymweld â lle sydd wedi ymrwymo i ofalu am ein hamgylchedd.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Goriad Gwyrdd www.greenkey.cymru

North Wales accommodation businesses go green this summer