Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Rydym wrth ein bodd bod gennym gynllun gwella gardd ysbyty oedd ei angen yn fawr yn yr Uned Gofal Dwys Seiciatrig yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Diolch i gyllid gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, mae man oer a llwyd wedi cael ei droi’n ardal yn llawn planhigion ac yn fyrdd o liwiau ac arogleuon.

Mae’r trawsnewid diweddar wedi bod yn boblogaidd gyda staff a chleifion fel ei gilydd.  Dywedodd David O’Neil, Nyrs Arwain y ward:

Mae’r cleifion wedi elwa ar welliannau’r ardd.  Bellach, mae’n fan agored sydd yn bleser treulio amser ynddo. Mae’r dyfhau a’r chwynnu a wnaed gan gleifion a staff wedi bod yn ystyrlon ac wedi rhoi boddhad - bydd hyn hefyd o gymorth i wella lles corfforol a meddyliol cleifion.

Dywedodd Naomi Davies, Rheolwr Cymorth Cynllunio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf:

Fe wnaeth gweithio gyda Chadwch Gymru’n Daclus fel sefydliad trydydd sector ein helpu i gael cyllid ar gyfer gwelliannau gwerthfawr i’r ardd, ond mae hefyd wedi golygu ein bod wedi gallu defnyddio eu tîm profiadol a gwybodus, a gynlluniodd a gwneud y gwaith i ni. Byddai wedi bod yn anodd iawn gwneud hyn heb eu cymorth nhw; ac roeddent yn llawn cymorth ac yn barchus iawn i’r safonau sy’n ofynnol ar gyfer amgylchedd heriol. Yn dilyn canlyniad mor gadarnhaol, mae gennym ddiddordeb yn ailadrodd yr ymagwedd hon er budd i ardaloedd awyr agored eraill ar draws y Bwrdd Iechyd.

Cafodd pedwar gwely uchel eu creu yn ystod y prosiect hwn.  Ychwanegwyd dros 160 o blanhigion, yn cynnwys perlysiau, rhedyn a lafant. Cafodd dwy fainc bresennol eu hadnewyddu hefyd.

Ychwanegodd Jake Castle, Uwch Swyddog Prosiect i Cadwch Gymru’n Daclus:

Diolch o galon i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a’r Gronfa Loteri Fawr.  Mae eu cymorth wedi ein galluogi ni i wneud y gwaith pwysig hwn ac mae wedi cael ei groesawu gan bawb yn yr ysbyty.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â Jake Castle

Hospital garden blooms