Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi ymuno gyda Brushbox, cwmni newydd yng Nghaerdydd, i hyrwyddo’r defnydd o frwshis dannedd a chynnyrch iechyd y geg ecogyfeillgar, sydd wedi eu gwneud o fambŵ. Mae’r ddau sefydliad wedi ymrwymo i frwydro yn erbyn y 3.6 biliwn o frwshis dannedd plastig sydd yn mynd i safleoedd tirlenwi neu ein moroedd bob blwyddyn.

Brushbox yw gwasanaeth tanysgrifio cynaliadwy cyntaf y DU, sy’n darparu brwshis dannedd 100% bioddiraddadwy, figan, di-greulondeb y gellir eu hailgylchu. Ers ei lansio yn 2018, mae Brushbox wedi darparu miloedd o flychau ar draws y wlad ac mae wedi ei restru fel ‘y prif fusnes newydd i gadw golwg arno’ yng Nghymru.

Y nod yw gwneud gofal iechyd y geg yn haws i’w reoli ac yn fwy cynaliadwy. Yn ogystal â lleihau plastig, mae Brushbox yn cynnal cynllun ‘Prynu Un, Rhoi, Un, Plannu Un’, felly am bob brwsh dannedd sy’n cael ei werthu, mae un yn cael ei roi i blentyn mewn angen ac mae un goeden yn cael ei phlannu.

Dywedodd Mike Donovan, Swyddfa Prif Weithredwr Brushbox:

Mae’r ymwybyddiaeth ynghylch y niwed y mae plastigau yn ei achosi yn ein moroedd a’n hamgylchedd yn golygu bod poblogaeth gynyddol o ddefnyddwyr yn galw am ddewisiadau amgen, ecogyfeillgar a chynaliadwy i’r status-quo, ac mae’n bwysig bod hyn yn cael ei wneud yn dda.

Bwriad Cadwch Gymru’n Daclus yw codi ymwybyddiaeth o frwshis dannedd bioddiraddadwy Brushbox trwy un o’u rhaglenni rhyngwladol, Goriad Gwyrdd. Goriad Gwyrdd yw un o eco-labeli mwyaf blaenllaw'r byd sydd wedi ei roi i fwy na 3,000 o ddarparwyr lletygarwch mewn 60 o wledydd ar draws y byd.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda Brushbox i leihau gwastraff plastig yng Nghymru.  Dengys ymchwil mai pobl ar eu gwyliau sydd fwyaf tebygol o anghofio pacio brwsh dannedd, felly ein gobaith yw y bydd ein partneriaeth newydd yn galluogi busnesau Goriad Gwyrdd i helpu eu gwesteion, tra’n dangos eu hymrwymiad i ddiogelu ein hamgylchedd gwerthfawr.

I ganfod mwy am Goriad Gwyrdd a’i bartneriaeth gyda Brushbox, cysylltwch â Nick Ashby yn [email protected] neu ffoniwch 07824 504801.

Saving the planet, twice a day!