Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Os yn bosibl, gwahanwch wastraff y gellir ei ailgylchu
  • Defnyddiwch fagiau coch Cadwch Gymru'n Daclus

Rhaid drefnu casglu bagiau wythnos ymlaen llaw trwy e-bostio [email protected]

Ni all Cyngor Sir Ynys Môn gasglu bagiau o dir preifat.