Eich swyddog prosiect Cadwch Gymru'n Daclus yw Gareth Evans - 07824504817

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân
  • Defnyddiwch fagiau ailgylchu'r cyngor

Trefnwch gasglu bag wythnos ymlaen llaw 01248750057