Mae Ed yn Gyfarwyddwr ar gyfer y Gymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru (CECA) sy'n cynrychioli sector contraction peirianneg sifil y wlad. Mae’n Beiriannydd Sifil Siartredig gyda thros 25 mlynedd o brofiad yn gyflenwi gwasanaethau technegol ar lefel uwch ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Yn 2011, cafodd ei benodi gan Lywodraeth Cymru i Fwrdd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae hefyd yn Gadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn Pedal Power, elusen leol sy’n hyrwyddo beicio ar gyfer plant ac oedolion anabl a hefyd yn bartner mewn busnes ffermio teuluol.