Eich swyddog prosiect lleol Cadwch Gymru'n Daclus yw Shane Hughes 07766 007635

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân

Am gasgliadau yn eich ardal chi, cysylltwch â 01978 298989