Eich swyddog prosiect Cadwch Gymru'n Daclus lleol yw Thomas Board 07824 504818

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân
  • Defnyddiwch fagiau ailgylchu'r cyngor
  • Gadewch eich bagiau ar bwys y bin agosaf a chysylltwch â chyngor Torfaen neu [email protected]
  • Gwirfoddolwyr dros 75 - yn hysbysu'r person sy'n trefnu'r digwyddiad i gael cefnogaeth

I fenthyg offer gan y cyngor ac i drefnu casgliadau bagiau, cysylltwch â [email protected]