Eich swyddog prosiect Cadwch Gymru'n Daclus lleol yw Thomas Board 07824 504818

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y Cyngor yn casglu bagiau sbwriel gwyrdd a bagiau coch Cadwch Gymru'n Daclus
  • Cysylltwch â'r cyngor trwy'r Ap Torfaen i roi gwybod am dipio anghyfreithlon, casglu sbwriel cymunedol ac unrhyw faterion eraill sy'n ymwneud â sbwriel


Cysylltwch â [email protected] neu ar 01633 648035 gydag unrhyw fater