Eich swyddog prosiect Cadwch Gymru'n Daclus yw Emma Watson - 07410 946997

I fenthyg offer gan y cyngor, ffoniwch 01352 701234 a soniwch am yr ardal berthnasol

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân

Ffoniwch 01352 701234 i drefnu casglu bagiau