Eich swyddog prosiect Cadwch Gymru'n Daclus yw Dan Snaith – 07824 504805

I fenthyg offer oddi wrth y cyngor danfonwch e-bost i [email protected]

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân
  • Defnyddiwch fagiau ailgylchu'r cyngor
  • Bydd y lleoliad ar gyfer casglu yn dibynnu ar faint lleoliad / grŵp ac ati. I gael cyngor, cysylltwch â [email protected]