Eich swyddog prosiect Cadwch Gymru'n Daclus yw Thomas Ward-Jackson - 07766754894

I fenthyg offer gan y cyngor e-bost [email protected]

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân
  • Defnyddiwch fagiau ailgylchu'r cyngor
  • Gellir mynd â bagiau ailgylchu gartref a'u rhoi allan fel arfer gyda'u hailgylchu domestig neu lenwi ffurflen dipio anghyfreithlon, ticiwch fag oren a gwasgwch Spring Clean Cymru yn y blwch sylwadau

Cysylltwch â [email protected] i drefnu casgliadau bagiau.