Eich swyddog prosiect lleol Cadwch Gymru'n Daclus yw Mari Williams - 07824 504816

I fenthyg offer gan y cyngor ffoniwch 01437 764551

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân

Cysylltwch â 01437 764551 i drefnu casgliadau bagiau.