Cyfarpar

I fenthyg cyfarpar, ebostiwch eich cais i [email protected]   

Gwaredu eich sbwriel a’ch ailgylchu

Os ydych yn cynnal ymgyrch glanhau gerllaw eich cartref, gallwch roi bagiau i gael eu casglu gyda gwastraff eich cartref.  Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol o gyfyngiadau ar fagiau du.

Os ydych wedi cofrestru gyda Chyngor Sir Penfro, gallwch roi eich bagiau gerllaw bin sbwriel cyhoeddus.

Os ydych yn cynllunio ymgyrch glanhau fydd yn arwain at nifer fawr o fagiau, cysylltwch â’r cyngor cyn eich digwyddiad. Ebostiwch [email protected]

Am fwy o gyngor a gwybodaeth, ebostiwch [email protected]