Eich swyddog prosiect lleol Cadwch Gymru'n Daclus yw Richard Barrett - 07824504821

I fenthyg offer gan y cyngor ffoniwch 01443 827733

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân
  • Defnyddiwch fagiau ailgylchu'r cyngor

Cysylltwch â 01443 827733 i drefnu casgliadau bagiau