Cyfarpar

I fenthyg cyfarpar, ffoniwch David Boundford ar 01685 885113 neu Karen Lewis ar 01443 497018.

Gwaredu eich sbwriel a’ch ailgylchu

Os ydych yn glanhau fel unigolyn, gallwch adael eich bagiau gerllaw biniau sbwriel y cyngor.  Os ydych yn cynllunio ymgyrch glanhau fydd yn arwain at nifer fawr o fagiau, ffoniwch David Boundford ar 01685 885113 neu Karen Lewis ar 01443 497018.