Eich swyddog prosiect lleol Cadwch Gymru'n Daclus yw Rachel Palmer - 07717497442

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân
  • Nid oes angen rhannu caniau a phlastig
  • Defnyddiwch fagiau ailgylchu'r cyngor

Cysylltwch â 01874 754221 i drefnu casgliadau bagiau.