Cyfarpar

Gallwch fenthyg cyfarpar o’n hybiau codi sbwriel neu cysylltwch â’ch swyddog prosiect Cadwch Gymru’n Daclus lleol, Rachel Palmer

Gwaredu eich sbwriel a’ch ailgylchu

Os ydych yn defnyddio bagiau coch Cadwch Gymru’n Daclus, gellir rhoi’r rhain gerllaw biniau cyhoeddus.  Ailgylchwch beth bynnag y gallwch gan ddefnyddio bagiau clir.

Am fwy o wybodaeth a chyngor, ffoniwch 01587 222000.