Mae Nic yn Bennaeth Gweithredol ar draws ysgolion cynradd yng Nghaerdydd ac mae wedi gweithio yn sector addysg De Cymru ers dros 20 mlynedd.  Yn ystod y cyfnod hwn, mae wedi cefnogi cyflenwi prosiectau amgylcheddol mewn ysgolion er mwyn i’n pobl ifanc allu gwneud dewisiadau gwybodus am ffordd o fyw sy’n cefnogi’r neges lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu a gwaith tuag at gael y wobr Baner Werdd Eco-Sgolion mewn ysgolion.

Mae wedi gweithio gyda chydweithwyr i ddatblygu gweithgareddau sy’n ymgysylltu cymunedau i ofalu’n well am eu hamgylchedd lleol ac mae’n chwilio’n barhaus am ffyrdd newydd o ymgysylltu ymhellach â’i gymunedau ysgol i wella ymwybyddiaeth, gwybodaeth a gweithredu amgylcheddol.

Mae Nic yn awyddus i ddefnyddio rôl Ymddiriedolwr i ddatblygu ei wybodaeth ei hun o waith Cadwch Gymru’n Daclus, yn ogystal â chefnogi datblygiadau mewn rhaglenni addysgol.