Eich swyddog prosiect Cadwch Gymru'n Daclus yw  Jake Castle - 07824 504794

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân
  • Defnyddiwch fagiau ailgylchu'r cyngor
  • Ni chaiff gwastraff ar dir preifat ei gasglu

Cysylltwch â Darren Griffiths 01685 725000 i drefnu casgliadau bagiau.