Mae Martyn wedi ymddeol yn ddiweddar ar ôl gyrfa dros 40 mlynedd yn y Diwydiant Gweithgynhyrchu. Dros y 30 mlynedd diwethaf, mae wedi cael swyddi Uwch Reoli amrywiol yng nghanolfan Dechnegol Sony UK ym Mhencoed. 

Ers iddo ymddeol, mae wedi bod yn chwilio am heriau newydd lle gall ddefnyddio ei sgiliau a’i brofiad mewn prosiectau cadarnhaol yn y gymuned.  Mae’n Ynad Heddwch, yn bysgotwr brwd sydd yn gysylltiedig ag elusen bysgota ac mae hefyd yn weithgar yn ei gymdogaeth yn codi sbwriel.