Enghreifftiau o'r hyn sy'n cael ei gynnwys

  • Diffiniad o wastraff
  • Syniad o fesuraiad - byd-eang, cenedlaethol, lleol, ysgol, cartref
  • Beth sy'n digwydd i'n gwastraff yng Nghymru
  • Lleihau, ailddfnyddio, ailgylchu

Opsiynau ymarferol

  • Gwahanu gwastrafff ag ailgylchu
  • Paru deunyddiau crai â'r cynnyrch groffenedig
  • Gweithgareddau lleihau, ailddfnyddio, ailgylchu