Enghreifftiau o'r hyn sy'n cael ei gynnwys

  • Diffiniad o wastraff
  • Syniad o fesuraiad - byd-eang, cenedlaethol, lleol, ysgol, cartref
  • Beth sy'n digwydd i'n gwastraff yng Nghymru
  • Lleihau, ailddfnyddio, ailgylchu

Opsiynau ymarferol

  • Gwneud papur
  • Paru deunyddiau crai â'r cynnyrch groffenedig
  • Cyfrifo faint o bapur y mae'r ysgol yn ei ddefnyddio ac allosod
  • Pwyso gwastraff bwyd yr ysgol ac allosod