Ymunodd Lesley â’r Gwasanaeth Sifil yn 2000 ac mae wedi treulio ei gyrfa mewn amrywiaeth o rolau AD a Gwasanaethau Corfforaethol (yn cynnwys Rheolaeth Amgylcheddol) yn y Swyddfa Eiddo Deallusol a’r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BEIS erbyn hyn). Mae’n Aelod Siartredig o’r Sefydliad Personél a Datblygiad ac mae ganddi brofiad ar draws nifer o arbenigeddau yn y proffesiwn AD.

Mae Lesley ar hyn o bryd yn arwain y tîm Tâl, Gwobrwyo, Amrywiaeth a Chynhwysiant AD yn IPO.  Mae’n angerddol am gynhwysiant ac mae’n hyrwyddwr ymwybyddiaeth a chymorth iechyd meddwl.