Mae Kay wedi ymddeol o fod yn athrawes ysgol uwchradd yn ddiweddar.  Mae 40 mlynedd o addysgu gwyddoniaeth a materion amgylcheddol wedi rhoi profiad helaeth i Kay o addysg a fydd, mae’n gobeithio, yn cyfrannu at rôl Ymddiriedolwr Cadwch Gymru’n Daclus.

Mae Kay wedi bod yn rhan weithredol o Eco-Sgolion ers y cychwyn ac mae wedi gweithredu i hybu Masnach Deg a Dysgu Byd-eang yn y sector cynradd ac uwchradd.  Mae wedi bod yn eiriolwr addysg ieuenctid yn ymwneud â’r angen i ddiogelu eu hamgylchedd a chodi safonau gofal yr amgylchedd eu hunain ac o fewn eu meysydd dylanwad a chred y bydd ei gwasanaeth gyda Chadwch Gymru’n Daclus yn ei galluogi i barhau gyda’r gwaith hwn.