Mathew yw Rheolwr-gyfarwyddwr y DU yn DS Smith Recycling, is-adran o DS Smith Plc (cwmni FTSE 250). Yn flaenorol, gweithiodd yn P&O Transport, The Mirror Group, Cadbury’s, ac yn fwy diweddar fel Cyfarwyddwr yn Biffa PLC.

Mae gan Mathew dros 30 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector amgylcheddol, ac mae’n awyddus i gefnogi cymunedau lleol a’u mentrau amgylcheddol. Mae ailgylchu a rheoli gwastraff yn ffactorau allweddol yn lleihau’r ôl-troed carbon a gwella perfformiad amgylcheddol, sy’n golygu ei fod mewn sefyllfa ddelfrydol i eirioli’r mantra lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu yn y sector busnes a chymunedol.