Mae Stephen wedi treulio dros 30 mlynedd mewn llywodraeth leol fel Rheolwr Parciau a Swyddog Gwerth Gorau, gan gynnal adolygiadau gwasanaeth ar gynnal a chadw tir, glanhau strydoedd, casglu sbwriel a phriffyrdd.

Mae Stephen yn Ymddiriedolwr profiadol, wedi gweithio gyda nifer o elusennau yn cynnwys Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent. Fel ymddiriedolwr gydag elusennau gofal cymdeithasol iechyd, gweithredodd fel Cynghorydd Trydydd Sector yn ystod ymholiadau’r Llywodraeth yn 2012 a 2014 ac roedd yn aelod o Fwrdd Cynghori Cenedlaethol Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn 2014/15.