Mae Michelle yn weithiwr amgylcheddol proffesiynol ag ymrwymiad oes i ddeall yr amgylchedd a chyfrannu at ei reoli mewn ffordd gynaliadwy.  Wedi cael sawl swydd gydag Asiantaeth yr Amgylchedd, gadawodd Michelle i wneud doethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan ymchwilio i werthoedd economaidd ac amgyffrediad y cyhoedd o adnodd amgylcheddol.

Yn 2008, daeth Michelle yn Arweinydd Tîm Cadwraeth a Chynaliadwyedd i awdurdod lleol. Mae ganddi ddiddordeb brwd ym manteision iechyd a lles yr amgylchedd a’r ffordd y mae amgylchedd o ansawdd uchel yn cefnogi ein heconomi.