Treuliodd Phil dros 30 mlynedd yn gweithio i gwmnïau rhyngwladol mewn swyddi peirianneg, gweithgynhyrchu uwch a rheolaeth gorfforaethol. Mae bellach yn ymgynghorydd rheolaeth annibynnol ac mae ganddo rôl weithredol yn ei gymuned leol, gan wasanaethu yng Ngorsaf Gynorthwyol Gwylwyr y Glannau ym Mhorthcawl ac mae’n trefnu ymgyrchoedd glanhau’r traeth yn rheolaidd ar Draeth Cynffig.