Gwobrwyi’r parciau yn flynyddol, felly bydd angen i enillwyr ymgeisio pob blwyddyn er mwyn adnewyddu eu statws fel parc neu fan gwyrdd Y Faner Werdd.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw’r 31ain o Ionawr.

Cynhelir y beirniadu yn ystod tymor y gwanwyn, a bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf.