Bydd beirniaid annibynnol, profiadol sydd wedi eu hyfforddi i feirniadu ceisiadau Gwobr y Faner Werdd yn trefnu i ddod i ymweld â’ch safle ac i fynd drwy eich cais.

Beirniadir eich safle yn ôl wyth maen prawf allweddol:

  • Man croesawus
  • Iach a diogel
  • Glân ac yn cael ei gynnal yn dda
  • Cynaladwyedd
  • Cadwraeth a Threftadaeth
  • Cynnwys y gymuned
  • Marchnata
  • Rheolaeth