Mae gwneud cais am y wobr yn broses hawdd ac yn rhad am ddim! Cofrestrwch eich parc ac uwch-lwytho’r dogfenni canlynol:

  • Cyfansoddiad y Grŵp
  • Yswiriant y Grŵp
  • Les neu fanylion cytundeb ar gyfer defnydd y tir lle leolir y safle
  • Map o'r safle
  • Lluniau o’r safle

Am gyfarwyddiadau manylach, lawr lwythwch y ddogfen gam wrth gam yma