• Gallwch arddangos baner adnabyddus Gwobr y Faner Werdd yn eich parc.
  • Bydd eich safle yn cael ei hysbysebu ar wefan Cadwch Gymru'n Daclus a gwefan Gwobr y Faner Werdd y Deyrnas Unedig, yn ogystal â chael ei gynnwys yn y wasg ac mewn cyhoeddusrwydd.
  • Mae sawl safle a lwyddai i gael y Faner Werdd wedi gweld cynnydd yn y nifer o ymwelwyr.
  • Bydd pob parc yn derbyn adborth ac argymhellion, yn cynnwys arfer da a phethau i'w gwella.
  • Gall enillwyr elwa o gyllid a grantiau allanol sy'n cydnabod y wobr, er enghraifft, Cronfa Dreftadaeth y Loteri.