Ydy, y newyddion da yw nad oes cost i chi ymgeisio am Wobr Gymunedol y Faner Werdd.