Gall unrhyw barc neu fan gwyrdd cymunedol ymgeisio, cyhyd ag y bod y safle yn agored i’r cyhoedd mor aml â phosib (er rydyn ni yn deall nad yw’n bosib i bob parc/man gwyrdd fod ar agor drwy’r dydd, a bod rhai yn gyfyngedig i ddiwrnodau agored penodedig wedi eu hysbysebu).

Map rhyngweithiol yn dangos yr holl safleoedd sydd wedi ennill y wobr.