Yswiriant Grŵp Cymunedol

[email protected]  029 2072 6974

Gogledd Cymru

Conwy Gwyl Roche 07766 018218
Powys Rachel Palmer 07717 497442
Gwynedd Daniel Griffith 07824 504799
Sir y Fflint Wendy Jones 07410 946997
Sir Ddinbych Gareth Jones 07824 504796
Wrecsam Shane Hughes 07766 007635
Ynys Môn Gareth Evans 07824 504817

Gorllewin Cymru

Abertawe Phil Budd 07717 495188
Castell-nedd Port Talbot Kathryn Britton 07776 188613
Ceredigion Richard Thomas 07717 497671
Pen-y-bont ar Ogwr Brian Jones 07824 504819
Sir Benfro Mari Williams 07824 504816
Sir Gaerfyrddin Daniel Snaith 07824 504805

De Cymru

Blaenau Gwent Sally Morgan  07823 400363
Bro Morgannwg Tom Ashmore 07410 944871
Caerdydd Gareth Davies 07824 504809
Caerffili Andrew King 07824 504792
Casnewydd Matthew Sellwood

07498 183023

Merthyr Tudful Joanna Friedli  07717 456147
Rhondda Cynon Taf Jessie Longstaff 07824 504821
Sir Fynwy Thomas Ward-Jackson 07766 754894
Torfaen Thomas Board 07824 504818
 

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

[email protected] 

Prosiect y Goedwig Hir

[email protected]