Prif Weithredwr Lesley Jones 07824 504788
Dirprwy Brif Weithredwr Louise Tambini 07824 504790
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol Philippa McGrath 07824 504791
Cyfarwyddwr Marchnata Jo Golley 07954 362267
Rheolwr Cyllid Jude Aldridge 07824 504822
Rheolwr Adnoddau Dynol Lynne Evans 07823 400366
Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu Amy Lloyd 07875 882603
Rheolwr Polisi ac Ymchwil Jemma Bere 07769 708980

Rheolwr TGCh a Data 

Alex Makovics 07824 504793
Rheolwr Rhanbarthol
(Conwy, Gwynedd, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Ynys Môn)
Gruff Jones 07824 504800
Rheolwr Rhanbarthol
(Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin)
Simon Preddy 07824 504802
Rheolwr Rhanbarthol
(Abertawe, Bro Morgannwg, Caerdydd, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr)
Pam Bacon 07824 504789
Rheolwr Rhanbarthol
(Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
Joanna Friedli 07717 456147
Rheolwr Rhanbarthol
(Casnewydd, Powys, Sir Fynwy, Torfaen)
Jake Castle 07824 504794