Gallwch feistroli’r grefft o godi cloddiau sychion – mae hwn yn gwrs ymarferol fydd yn eich paratoi ar gyfer y dyfodol.