Ar ôl gadael yr ysgol, hyfforddodd Chris fel dyn camera, gan deithio’r byd, yn gweithio i gwmnïau, corfforaethau a sianeli darlledu amrywiol, a chyflawni 28 mlynedd fel cyflwynydd y tywydd ar S4C.

Ynghyd â hyn, mae gan Chris amserlen brysur yn cynnal seremonïau gwobrwyo, yn arwain a chadeirio cynadleddau ac arddangosfeydd, a digwyddiadau siarad cyhoeddus, yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn ogystal â chynnal sioe radio wythnosol ar Swansea Sound. Mae Chris hefyd yn gweithio mewn ysgolion a cholegau yn hybu entrepreneuriaeth a dechrau busnes.

Mae Chris yn noddwr elusen cymorth canser y prostad yng Ngorllewin Cymru ac yn llysgennad i grŵp elusennol Prostate Cymru.