Eich swyddog prosiect lleol Cadwch Gymru'n Daclus yw Rich Thomas – 07950 568538

I fenthyg offer gan y cyngor, anfonwch e-bost at [email protected]

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân
  • Defnyddiwch fagiau ailgylchu'r cyngor
  • Cymerwch ailgylchu gartref, adael gwastraff cyffredinol wrth ymyl bin stryd a hysbysu'r cyngor, anfon e-bost at [email protected]