Eich swyddog prosiect lleol Cadwch Gymru'n Daclus yw Kathryn Britton - 07776 188613

I fenthyg offer gan y cyngor, ffoniwch Wayne Curtis ar 01639 686868

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân

Cysylltwch â Wayne Curtis ar 01639 686868 i drefnu casgliadau bagiau.