Eich swyddog prosiect lleol Cadwch Gymru'n Daclus yw Chris Partridge 07824504813

I fenthyg offer gan y cyngor, cysylltwch â [email protected]

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân
  • Defnyddiwch fagiau ailgylchu'r cyngor
  • Gadewch eich bagiau gyda'u bin agosaf a chysylltwch â Christine Thomas

Cysylltwch â [email protected] i drefnu casgliadau bagiau.