Eich swyddog prosiect Cadwch Gymru'n Daclus lleol yw Andy King – 07824 504792

I fenthyg offer gan y cyngor, e-bostiwch [email protected]

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân
  • Gadewch eich bagiau mewn man hygyrch ger y briffordd
  • Am gasgliadau yn eich ardal chi, cysylltwch â [email protected]