Eich swyddog prosiect lleol Cadwch Gymru'n Daclus yw Gareth Davies – 07824 504809

I fenthyg offer gan y cyngor, cysylltwch â [email protected]

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y poteli plastig a gesglir ar wahân yn cael eu hailgylchu gan y cyngor
  • Bydd y cyngor yn ailgylchu caniau alwminiwm a gesglir ar wahân
  • Defnyddiwch fagiau ailgylchu'r cyngor
  • Gadewch y bin sbwriel cyhoeddus agosaf i'w casglu. Gellir ailgylchu personol.
  • Am gasgliadau yn eich ardal chi, cysylltwch â [email protected]