Eich swyddog prosiect lleol Cadwch Gymru'n Daclus yw Gareth Davies – 07824 504809

Gellir benthyg offer a bagiau trwy hybiau a llyfrgelloedd Cyngor Caerdydd ond rhaid i unigolion ymuno â'r cynllun yn gyntaf (trwy gysylltu â [email protected])

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Gall bagiau gael eu gadael gan unrhyw fin sbwriel cyhoeddus Cyngor Caerdydd - sylwch na fydd ond yn cymryd y bagiau coch Cadwch Cymru'ns Daclus neu fagiau pinc Love Where You live.
  • Am gasgliadau yn eich ardal chi, cysylltwch â [email protected]