Mae Andrew yn Gyfarwyddwr Marchnata profiadol, gyda thros 25 mlynedd o brofiad mewn sectorau amrywiol nwyddau defnyddwyr.

Yn ogystal â’i gymwysterau Marchnata, mae Andrew hefyd wedi graddio mewn Gwyddor Planhigion a Söoleg yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd, ac yn mwynhau rhoi ei brofiad ar waith i gadw ein hamgylchedd naturiol yn brydferth ar gyfer pawb.

Mae Andrew hefyd yn gwirfoddoli i Ymddiriedolaeth Genedlaethol Gŵyr, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru, ac mae wrth ei fodd gyda bywyd awyr agored!