Gogledd Cymru

Gwynedd, Ynys Môn a Gogledd Powys,  Esyllt Williams 07824 504798
Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam a Chonwy Catrin Hughes 07824 504797

Gorllewin Cymru

Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro Bethan Evans-Phillips 07587 551351
Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe Matthew Bunt 07824 504814

De Cymru

Bro Morgannwg Julie Giles 07824 504815
Caerdydd Catrin Moss 07769 714951
Caerffili, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf Tim Wort 07717 570359
Sir Fynwy, Torfaen, Casnewydd a De Powys Bryony Bromley 07824 504812
   

Arbenigwyr Ysgol Uwchradd 

Aimee Hallett 07918 582409
Fran Watkin 07918 582407

Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd 

Coordinator Tim Wort 07717 570359