Eich swyddog prosiect lleol Cadwch Gymru'n Daclus yw Phil Budd - 07717 495188

Trefniadau casglu gwastraff ac ailgylchu:

  • Bydd y cyngor yn ailgylchu plastigau (ac eithrio ffilm cling, cellofhan ac ati) a gesglir ar wahân
  • Caiff y caniau a'r poteli gwydr a gesglir ar wahân eu hailgylchu gan y cyngor
  • Defnyddiwch fagiau ailgylchu'r cyngor
  • Trefnir casgliadau fesul achos. Cysylltwch â Phil Budd.